polaganje

 

POLAGANJE ZA MOTOCIKLE PO NOVOM ZAKONU

Novi propisi uvode mnoge novine u obuku budućih vozača motocikala,a jedna od tih novina je ta sto se na prakticni deo
obuke moze izaci tek nakon polozenog teorijskog ispita.Iako će vozači morati da nauče kako se koristi zaštitna oprema,
kaciga kao i ostala bezbednosna oprema,moraće da nauče i kako se zauzima pravilan polozaj na vozilu odrzava ravnoteza,
i još puno stvari,ipak novi vozači neće dobijati probne vozacke dozvole.

Dugo očekivani pravilnici o auto školama najzad su gotovi,a zahvaljujući njima,obuka budućih vozača biće znatno unapredjena.
Pre svega,trajace znatno duze,i apsolutno svi kandidati će morati da pokazu znatno više znanja nego do sada.
Podsećamo vas da je do sad za polaganje za A kategoriju bilo dovoljno samo da izvadite L tablice,
i samostalno vozite motocikl dve nedelje,a nakon položenih testova moglo se izaći na položeni ispit.
Sada će ta obuka biti jako temeljnija. Za teorijski deo za koji je predvidjeno najmanje 30 časova i 10 časova teorijskih vežbi
na kojima ce se rauzmartati saobraćajne situacije ,rešavati ispitna pitanja i bliže objašnjavati pitanja teorijske obuke.
Nastava će se održavati u učionicama auto-škola,a predvidjeno je i da se početak i kraj svakog časa snima
audio - video sistemom. Pravilnici novog zakona su završeni samo moraju da prodju redovnu proceduru pre zvaničnog usvajanja.
To bi trebalo da se desi uskoro,a njihova primena da počne 60 dana od objavljivanja u Sluzbenom glasniku.
Dakle već na proleće auto škole počinju da rade po novim pravilima,i svi koji tada krenu na obuku učice po novom programu.
Čas teorijske obuke traje 45 minuta,a kandidat moze imati u toku dana najvise tri časa,sa pauzama izmedju od po 10 minuta.

VOŽNJA TEK...POSLE TESTOVA

Tek kada položi teorijski deo ispita kandidat može početi sa časovima voznje.Na njima se osposobljava za samostalno
i bezbedno upravljanje vozilom u saobracaju. Prakticni deo se najpre izvodi na uredjenom pligonu za prakticnu obuku,
a zatim na javnom putu ,u uslovima slabog,srednjeg i jakog inteziteta saobraćaja,kako u naseljenom mestu ,tako i van njega.
Teorijski deo ispita trajaće 60 minuta i organizovace se dva puta mesečno,a auto škole će od MUP-a najmanje pet radnih dana ranije
dobijati obaveštenja o terminima. Godinu dana od usvajanja pravilnika polagaće se na računaru ,a zakonom je predvidjeno da auto-škola
mora da ima najmanje 10 računara i jedan ispit moze da polaže samo onoliko kandidata koliko ima računara .
Za pozitivnu ocenu na teorijskom ispitu neophodno je najmanje 80 odsto od ukupnog broja poena.
Medjutim....kanditat može biti udaljen sa ispita ako se sluzi nedozvoljenim sredstvima (udžbenik,priručnik,beleške,mobilni telefon,ili
neko drugo telekomunikaciono sredstvo) takodje i pri ometanju drugih kandidata, njegovo polaganje biće ocenjeno negativnom ocenom.

PRAKTIČNI DEO

Svi budući motociklisti ,odnosno oni koji polažu praktični deo ispita kategorije AM,A1,A2,A,B1,F i M ,morace da pokazu mnogo više nego do sad
a ovaj deo ispita trajaće najmanje 25 minuta .Najpre ,svakog kandidata će pratiti ispitna komisija koja ce se nalaziti u drugom vozilu. Motociklisti će
morati da odrze ravnotežu prilikom polaska,kretanja i zaustavljanja,kao i da bezbedno parkiraju vozilo i sidju sa njega.U delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu
,kandidati za kategorije AM,A1,A2, i A izvode sledece radnje...


-VOŽNJA NA PRAVCU I ZAUSTAVLJANJE
-SLALOM VOZNJA
-VOZNJA PUTANJOM U OBLIKU BROJA 8
-KOČENJE I ZAUSTAVLJANJE

FOND ČASOVA TEORIJE

Ako kandidat za A kategoriju već ima sledeće kategorije za upravljanje vozilom Teoriska nastava  Praktična nastava

B1 teški četvorocikli

5

2

F- traktori

15

5

M - motokultivatori

20

5

nema kategoriju

30

10

FOND ČASOVA VOŽNJE

Ako kandidat za A kategoriju već ima kategoriju za upravljanje kategorijama minimalni broj časova vožnje

AM- mopedi laki tricikli ili četvorocikli

21

A1 - motocikli čija radna zapremina nije veća od 125 cc i snaga motora 11kW i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW

14

A2 - motocikli čija snaga nije veća od 35 kW i odnos snage motor nije veći od 0,2 kW po kg.

7

Ako nema ni jednu kategoriju

40