วันที่29 พฤษภาคม 63 ผู้รายงานข่าวประจำจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปที่วัดท่ากึ่งกลาง ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายหลังจากรู้ข่าวสารจากประชาชนว่ารถยนต์กางคโฮขุดเจอต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ รวมทั้งได้เอามารักษาไว้ที่วัด โดยไม้ตะเคียนทองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีขนาดสองคนโอบความยาวโดยประมาณ 10 เมตร ลำต้นมีความงออย่างงดงามลักษณะคลายลำตัวของพญานาค

ขุดเจอตะเคียนทองลำต้นโค้งราวกับพญานาค ราษฎรอึ้งตรงกับที่เจ้าอาวาสนิมิตก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา มีเสียงมาบอกว่าต้องการอยู่ตรงนี้

นายเรียงชัย ระดาฤทธิ์ เลขานายก อบต.เจ้าท่า กล่าวว่า ก่อนจะเจอต้นตะเคียนทอง ได้มีการขุดลอกที่รอบๆกุดแคนที่จะทำฐานดูดน้ำช่วยเหลือผู้ได้รับภัยแล้งรวมทั้งน้ำหลากข้างลำธารชี เมื่อ 2 วันก่อนตนได้รับโทรศัพท์จากคนขับกางคโฮว่าเจอขอนไม้ขนาดใหญ่ ตอนแรกคนขับรู้สึกว่าจะเป็นไม้พะยูงและก็เกรงว่าเป็นไม้ห้าม เมื่อได้เข้ามาสำรวจก็มีความคิดเห็นว่าไม่ใช่ไม้พะยูงแต่ว่าเป็นไม้แคนหรือไม้ตะเคียน

ตนก็เลยถามพระครูวรดิตถ์สารคุณ เจ้าอาวาสวัดท่ากึ่งกลาง รวมทั้งได้นิมนต์มาดูไม้ ซึ่งเจ้าอาวาสได้ให้นำไม้ตะเคียนมารักษาเอาไว้ในวัดที่นี้ ราษฎรก็ได้ช่วยเหลือกันชำระล้างไม้รวมทั้งเตรียมสถานที่เพื่อรักษาเพื่อพลเมืองเข้ามาบูชาตามความเชื่อถือ รวมทั้งยังเจอศูนย์กลางแล้วก็ปลายลำต้นตะเคียนซึ่งจะได้เอามาเก็บไว้ที่วัดที่นี้เหมือนกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีต้นตะเคียนทองมาอยู่ที่วัด

ประชาชนอีกรายได้พูดว่า ก่อนจะรู้ข่าวรวมทั้งเจอต้นตะเคียนทอง ทางเจ้าอาวาสวัดท่ากึ่งกลางได้นิมิตว่า ได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างมาตีที่ต้นโพธิ์ 3 ครั้ง แล้วหลังจากนั้นก็ได้ออกมามองก็ได้ยินเสียงว่า ต้องการมาอยู่ที่ที่นี้ด้านข้างต้นโพธิ์ หลังจากนั้นก็ได้ตอบว่าต้องการอยู่ก็มาอยู่ ต่อจากนั้นก็รู้ข่าวสารว่ารถยนต์กางคโฮขุดเจอต้นตะเคียนทอง รวมทั้งได้เอามาเก็บไว้ที่วัดข้างต้นโพธิ์จริงๆทำให้มีอาการชาวบ้านมั่นใจว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในต้นตะเคียนทอง ซึ่งก็นับว่าเป็นความศรัทธาของแต่ละบุคคล โดยราษฎรจะได้พากันประกอบพิธีเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพสกนิกรไหว้สักการขอพรตามความเชื่อถือของราษฎรถัดไป